';
side-area-logo

Eco Kamperen

Wat we doen

Voor ons milieu

Tegen de achtergrond van beperkte energiebronnen en toenemende milieuproblemen worden we meer dan ooit opgeroepen om verantwoordelijker te handelen. We zijn ons ervan bewust dat wanneer u naar een vakantiebestemming reist, het milieu vervuild is. Des te meer streven we ernaar om een actieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu door middel van hulpbronnenbesparende activiteiten. Dit komt ook tot uiting in onze inzet voor het ondersteunen van actieve milieuprojecten buiten onze camping.

alex & karsten

icon 1Milieubescherming kent geen vakantie!
Nature Camping Máré-Vára

Bijdragen Eco Camping

nature conservancy

Natuurbehoud

Biodiversiteit

  • Het vermijden van pesticiden (vergif)
  • Behoud van de oude bomen
  • Het planten van inheemse bomen
  • Composteren van groenafval
  • Geen afsluiting van de paden en standplaatsen
  • Nestmogelijkheden voor vogels en insecten

en nog veel meer...

sustainability

Duurzaamheid

Initiatieven

  • Afvalscheiding en recycling
  • Regeneratieve energieopwekking
  • Energiebesparende verlichting
  • Huistoestellen van klasse A
  • Ecologische reinigingsproducten
  • Waterbesparende toiletten en kranen
  • Bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Regionale voedingsmiddelen

en nog veel meer...

eco campsite

Eco Lables

Certificering

We hebben al verschillende prijzen ontvangen voor onze inspanningen. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet een camping voldoen aan een groot aantal eisen voor milieuvriendelijk en duurzaam beheer. Een regelmatige evaluatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen.

"Milieu kampioen"

natura 2000

Mecsek Nationaal Park

Een gebied binnen het Natura 2000-project

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde gebieden binnen de Europese Unie dat sinds 1992 is opgericht overeenkomstig de voorschriften van de fauna-flora-habitatrichtlijn. Het doel is de transnationale bescherming van bedreigde wilde inheemse planten- en diersoorten en hun natuurlijke habitats.

Daar zijn we trots op!

animal welfare hungary

Dierenwelzijn

Happy Dog Hongarije

Wij steunen Happy Dog Hongarije, een geregistreerde vereniging die zich de taak heeft gesteld om honden te redden van moordstations en op zoek te gaan naar een nieuw thuis voor hen. De honden worden gevaccineerd en krijgen EU-papieren.

Koop geen honden op openbare markten!

Image module

Foodsharing

Kleine maatregel - groot effect

Foodsharing betekent niets anders dan het delen van voedsel met anderen. Veel mensen doen gewoon boodschappen na hun vakantie, omdat vervoer vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is. Om deze verspilling van hulpbronnen te beperken, bieden wij een verzamelgebied waar deze voedingsmiddelen aan anderen ter beschikking kunnen worden gesteld.

- 10% verspilling

besparingen

Energie
35%
Water
27%
Afval
43%
Doel

- 15 %

Onze ambitieuze doelstelling voor dit jaar is nog eens 15% besparing op hulpbronnen.

Scan de code