Algemene voorwaarden van Nature Camping Máré-Vára (MÁRÉ-CAMPING Kft.)

Beste gast,
let op de volgende algemene voorwaarden. Zij regelen de juridische relatie tussen u en de camping Máré-Vára (hierna "camping" genoemd). Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die met de camping moet worden gesloten voor het gebruik van de faciliteit in Magyaregregy (hierna "de "faciliteit" genoemd).

Onderwerp van het contract

MÁRÉ-CAMPING Kft. Is de exploitant van de site en verhuurt plaatsen en accommodaties op het terrein aan de gasten. De reikwijdte van de service vloeit voort uit de boekingsbevestiging. Aanvullende overeenkomsten die de reikwijdte van de contractuele dienst wijzigen, vereisen bevestiging.

Boeking en contractsluiting

Met de boeking biedt de gast de camping de sluiting aan van een bindend contract voor het gebruik van de faciliteit inclusief deze algemene voorwaarden.

De boeking kan elektronisch worden gemaakt via het internet, per e-mail of telefonisch.

Het contract tussen de gast en de camping wordt gesloten wanneer de gast de boekingsbevestiging van de camping ontvangt. In het geval van een elektronische boeking via internet wordt het contract tussen de gast en de camping gesloten wanneer aan het einde van het boekingsproces een boekingsbevestiging wordt weergegeven. De gast heeft de mogelijkheid om deze boekingsbevestiging uit te printen na het voltooien van de boeking.

De gegevens die beschikbaar worden gesteld aan gastinformatie worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Boekingswijzigingen

Omboekingsverzoeken van de gast mogen alleen rechtstreeks naar de camping worden gericht. De implementatie van het verzoek van de gast om omboeken vereist dat de beschikbaarheid van de diensten wordt gewijzigd (bijvoorbeeld vrije ruimten om de reisdatum te wijzigen).

Omboekingen worden - afhankelijk van beschikbaarheid - gemaakt voor een vergoeding van 5000 HUF per veranderingsproces.

Betaling

De betaling wordt door de gast gedaan op de camping bij vertrek.

In het geval van een online boeking is de totale prijs verschuldigd voor betaling onmiddellijk.

Intrekking / annulering

U zich op elk moment terugtrekken door een verklaring af te leggen aan de camping. De opname moet worden aangegeven door het boekingsnummer te vermelden. De ontvangst van de verklaring van terugtrekking op de camping is doorslaggevend. De camping raadt u aan uw opname schriftelijk aan te geven.

Als u zich uit het contract terugtrekt, behoudt de camping het recht op de overeengekomen vergoeding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen minus de bespaarde kosten en minus de voordelen die kunnen voortvloeien uit het elders huren ervan. De camping ziet echter gedeeltelijk af van de vergoeding waarop hij recht heeft door alleen de volgende vergoeding van u te eisen bij het herroepen van het contract:

  • 50 procent van de reissom als u zich terugtrekt tot de 28e dag voor aankomst.

In alle gevallen u aantonen dat de camping geen schade heeft geleden of aanzienlijk minder schade heeft geleden dan het door u gevraagde vaste tarief. In dit geval bent u verplicht om de lagere kosten te betalen (of als er geen schade is opgetreden, geen betaling).

Minimale verblijfsduur / groepen / aankomst en vertrek / no-show

Het minimum verblijf voor kampeerplaatsen is één dag.

De minimale verblijfsduur voor huuraccommodaties is drie dagen.

Groepen van meer dan zes gasten in het kampeerterrein moeten voorafgaand aan de boeking aan de camping worden gemeld en zijn alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de camping.

Staanplaatsen en accommodaties zijn gratis voor u vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst en moeten op de dag van vertrek voor 11:00 uur worden verlaten.

Als u niet aankomt, heeft de camping het recht om het veld toe te wijzen aan derden vanaf 10.00 uur op de dag na de geplande aankomstdatum.

Garantie /aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de camping is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten.

Vorderingen als gevolg van niet-contractuele dienstverlening moeten onmiddellijk en uitsluitend naar de camping worden gericht. Als de gast verwijtbaar geen gebreken meldt, kunnen de claims van de gast geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn.

Verbrekenbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet doeltreffend is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de doeltreffendheid van de overige bepalingen. De ineffectieve bepaling moet worden vervangen door de wettelijke regeling.

Plaats van bevoegdheid

Rechtszaken tegen de camping moeten worden aangespannen op het hoofdkantoor. Voor klachten van de camping tegen de gast is de woonplaats van de gast doorslaggevend, tenzij de klacht is gericht tegen geregistreerde handelaren of personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats na de sluiting van de overeenkomst naar het buitenland hebben verplaatst, of dat hun woonplaats of gewone verblijfplaats op dat moment niet bekend is wanneer de vordering wordt ingesteld. In deze gevallen is de locatie van de camping doorslaggevend.

Herroepingsrecht

Houd er rekening mee dat in het geval van wettelijk bindende gastenverblijvencontracten, volgens de wettelijke bepalingen, er geen recht is op annulering van uw kant als gast of geen recht op annulering gratis, maar in het geval van annulering of no-show moet u verwachten dat u annuleringskosten betaalt! In dit verband raden wij u aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

MÁRÉ-CAMPING Kft., Várvölgyi utca 2, 7332 Magyaregregy, Hongarije