Kedves vendégeink!

Üdvözöljük a gyönyörű Magyaregregy. Bízunk benne, hogy a látogatást, és szeretném, ha egy pihentető marad a mi kemping. Azt akarjuk, hogy az időt tölt a mi kemping a lehető legkellemesebb legyen. Minden vendég érdekében kérjük, hogy kerüljék el mindazt, ami zavarhatja közösségünket, és tartsa be a következő szabályokat:

Általános

Kérjük, mutassa meg a többi vendég figyelmét. A szabadidős létesítmények mindenki számára a kikapcsolódásra szolgálnak. Ezért kérjük, tartózkodjon minden olyan cselekedettől, amely másokat bosszanthat vagy zavarhat.

Csak akkor fogadjuk el Önt vendégként, ha mentes a fertőző betegségektől. Regisztrációjával Ön és az összes kísérő kifejezetten kijelenti, hogy mentes az ilyen betegségektől. Helytelen információ vagy magyarázat esetén Ön felelős a kemping üzemeltetőjéhez minden olyan következményért, amely a műveletek esetleges károsodásából ered, beleértve a terület hivatalos utasítások miatti bezárását is.

Nyitvatartásés hozzáférés

A kemping nyitvatartási ideje a vonatkozó bejelentésekben található. A recepció és a büfé (kávézó) minden nap 8-tól .m 12 .m és 2 p.m és 10 óráig .m.

A kemping bejutása csak előzetes regisztráció után engedélyezett a recepción. A 18 év alatti fiatalok tartózkodása csak szülő vagy törvényes gyám kíséretében lehetséges. Mielőtt végleg elhagyja a kempinget, kérjük, jelentkezzen ki a recepción.

Érkezés és indulás

Az értesítésben közzétett felhasználói díjakat és vendéghozzászólásokat érkezéskor és távozáskor kell megfizetni.

Az indulás napján a pályát tiszta állapotban, .m 11:00 óráig ki kell üríteni, a módosításokat vissza kell adni az eredeti állapotnak. Ha a pályát késve hagyják el, napi 5000 Ft átalánydíjat számolunk fel. Amennyiben meg szeretné hosszabbítani tartózkodását, kérjük, időben koordinálja ezt a kérést a recepcióval. Abban az esetben, ha a szerződés tényleges felmondása esetén az indulás nem adja meg címét vagy elutasítását, a kemping üzemeltetője eltávolíthatja a kempingjárműveket és felszereléseket a pályáról.

Rend és tisztaság

Ön biztosan érték rend és a tisztaság, mint mi. Kérjük, kezelje az összes létesítményt olyan gondosan, mintha az Ön tulajdona lenne. Kérjük, mindig hagyja a szaniter helyiségek és az egész kemping terület tiszta és rendezett. Tilos letépni az ágakat és a gallyakat a fákról, sövényekről és bokrokról.

Az 5 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek be a szaniterhelyiségekbe.

Kérjük, kerülje a zavaró zajt, különösen a csendes időszakokban 12 p.m. és 2 p.m. és 10 p.m és 7 a.m. A kemping üzemeltetője ez idő alatt blokkolhatja a helyszínt. Ez idő alatt van egy abszolút vezetési tilalom, rádiók, televíziók, CD-lejátszók és hasonlók kell állítani a szoba hangerőt. Ugyanez vonatkozik a beszélgetések és beszélgetések.

Más vendégek számára figyelmen kívül, zajos tevékenységek nem megengedettek.

A lakókocsikat, sátrakat, napellenzőket, szélfogókat és gépjárműveket úgy kell felállítani, hogy az utak teljes szélességben és hosszúságban szabadon legyenek. Kérjük, győződjön meg róla, hogy senki sem veszélyeztetett, vagy zavarta a sátor csapok, sátor zsinórok és egyéb kiegészítők.

A vízmegcsapási pont csak édesvíz gazdaságos kivonására használható. Más célokra, pl. Ne használjon vizet autómosáshoz vagy játékhoz. Meleg víz csak akkor vehető fel, ha azonnal fel használják az egészségügyi épületben.

Biztonsági

A kempingezési helyeken található gázrendszereknek és gázmelegítőknek meg kell felelniük a jogi követelményeknek. Üzemeltetőként ezt rendszeres időközönként ellenőriznie kell. Kérésre megfelelő bizonyítékot kell bemutatni a kemping üzemeltetőjének. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ön közvetlenül felelős a kemping üzemeltetőjéért a gázrendszer által okozott károkért.

A kemping áramfogyasztójaként ön felismeri, hogy a kemping üzemeltetőjének elektromos rendszere és az elektromos rendszer közötti csatlakozócsatlakozások és kábelek különösen veszélyesek. Ezért vállalja, hogy kábeleit, csatlakozóit és elektromos rendszereit mindig tökéletes állapotban tartja. Ön közvetlenül felelős a kemping üzemeltetőjéhez és harmadik félhez az ön tulajdonában lévő elektromos rendszerek részei által okozott károkért, valamint a föld- és felsővezetékekben okozott károkért, valamint az Ön által okozott károkért.

A kijelölt területek kivételével az egész kempingben tilos a nyílt tűz és a gyúlékony fűtési rendszer. A grillezés csak különös óvatossággal és óvatosan megengedett, ha minden veszély kizárt. A gázpalackokat a számukra szolgáló tartályokban kell ellátni vagy tárolni. A tárolásnak és a szállításnak meg kell felelnie a biztonsági követelményeknek.

A kemping üzemeltetője nem vállal felelősséget lopásért vagy balesetért. Ez vonatkozik az elektromos eszközök használatára is. Használja a saját felelősségére. Kérjük, tartsa távol a gyermekeket ezektől az eszközöktől. Az eszközök hibáit nem szabad saját maga orvosolni, de azonnal jelenteni kell a kemping üzemeltetőjének.

A játszótér14 éves korig használható. Kérjük, tanítsa erről gyermekeit, és különösen tájékoztassa őket a játéklehetőségek lehetséges veszélyeiről. A játszótereket a kemping üzemeltetője nem tudja folyamatosan ellenőrizni. A szülők felelősek a gyermekeikért.

A medence használata

A medence csak fürdőruha-használatú.

Az 5 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek be a medence környékére. A szülők felelősek a gyermekeikért.

Biztonsági okokból és az erőforrások megőrzése érdekében kérjük, hogy ne ugorjon a vízbe a medence széléről. Amikor elhagyja a medence területén, minden elem, amit hozott magával kell venni vissza magával.

Közlekedési szabályok

Kérjük, csak az Ön számára kijelölt parkolóban parkoljon. E követelmény megsértése esetén a szabadidős létesítményben való vezetés joga teljes mértékben megtiltható. Ez nem csökkenti a bérleti díjat.

A maximális sebesség 6 km / h az egész oldalon. Jogsértés esetén a szabadidős létesítményben való vezetés teljes mértékben tilos. A bérleti díj csökkentése nem történik meg. A közlekedési szabályok ennek megfelelően vonatkoznak az egész kempingre. Kérjük, fordítson különös figyelmet a gyermekekre és az idősebb vendégekre és a látogatókra, és vezessen figyelmesen.

Háziállat

A háziállatok at általában csak a kijelölt területekre és szállásokra lehet hozni az alkalmazandó állatjóléti rendelet alapján. Állattartóként Ön vállalja, hogy az állatokat a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően vakcinázják. A kutyákat mindig pórázon kell tartani. A tulajdonosoknak azonnal össze kell gyűjteniük az állati ürüléket, és azokat a rendelkezésre álló tárolóedényekben kell ártalmatlanítaniuk. Ezen túlmenően, a tulajdonosok felelősek minden kárt okozott egy kisállat. Amint egy állat kellemetlenséget vagy veszélyt jelent, azt teljesen távol kell tartani a szabadidős létesítménytől, még akkor is, ha a kemping üzemeltetője előzetesen engedélyt adott annak megtartására.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Hulladék-koncepciónk nak megfelelően a kempingünkben külön hulladékártalmatlanításra van szükség. Csak a szabadidős létesítményben keletkezett háztartási szemét értékesíthető. Kérjük, tartsa be az előírt rendezési irányelveket. Minden hulladéktípus kizárólag az e célra szolgáló hulladéktárolókba tartozik. A kempingben szigorúan tilos a nagy mennyiségű hulladék ártalmatlanítása. A jogsértéseket azonnali helytilalommal büntetjük.

A vegyi szennyvíz kizárólag a kémiai WC-be tartozik. Tilos a szennyvíz nek a talajba vagy az árkokba történő kibocsátása, és azonnali kilakoltatáshoz vezet. A kemping üzemeltetője jogosult megfelelő ellenőrzésekelvégzésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyílt területen lévő menetfúró pontokat csak ivóvíz rajzolására használják.

Mások

A kemping és a szomszédos létesítmények műszaki karbantartása, szépítésé, ártalmatlanítása vagy karbantartása miatti működési zavar, akadály vagy zavaró esemény esetén a kemping üzemeltetője, illetve az általa megbízott személyekkel vagy vállalatokkal szemben nem lehet jogorvoslati kérelmet beadni. A kemping üzemeltetője arra törekszik, hogy ezt a munkát a pihenőidőn kívül végezze el.

A kemping üzemeltetőjének megbízásából dolgozó munkavállalók a lakóhelyük gyakorlása során jogosultak megtagadni a vendégek vagy látogatók befogadását vagy kiutasítani őket, ha ez a rend fenntartását szolgálja a kempingben.

Ha a webhely szabályainak megsértése miatt küldik ki, akkor ebben a szezonban nem léphet be újra a webhelyre. A kemping díjait nem térítik vissza.

A kemping üzemeltetője nem vállal felelősséget a sátorhely méretéért, minőségéért és jellegéért a bérleti időszak alatt. A felelősség kizárása a zaj, a szennyeződés, a szag, a vadon élő állatok és az időjárási hatások hatásaira is vonatkozik.

Üzemeltetési okokból a kemping üzemeltetője megtilthatja az egyes helyek használatát kompenzáció nélkül, vagy teljesen blokkolhatja a szabadidős létesítményt, amíg az akadályt vagy veszélyt el nem távolítják vagy csökkentik.

A létesítmény használatával Ön mentesíti a kemping üzemeltetőjét minden olyan kártérítési igény alól, amelyet egy harmadik fél nyújthat a kemping üzemeltetője ellen az Ön, rokonai vagy látogatói, a szabadidős létesítmény e vagy bármilyen jármű által okozott károkért. Ön köteles biztosítani a szabadidős létesítmény elleni veszélyek, amelyek ebből a szabadidős létesítmény. A kemping üzemeltetője kérheti a biztosítási kötvény benyújtását. A kemping üzemeltetője nem vállal felelősséget a sérült vagy elveszett tárgyakért, tűzért, lopásért, vandalizmusért vagy bármilyen balesetért. Ön felelős minden olyan kárért, amelyet Ön vagy rokonai/ gyermekei okoznak.

A létesítmény regisztrálásával és használatával ön elfogadja ezeket a kempingszabályzatot. Ezek a kemping szabályzat a további értesítésig vagy addig érvényesek, amíg egy másikra nem cserélik őket. A kempingre vonatkozó előírások kiterjednek a teljes kempingre, beleértve az összes épületet és létesítményt. A kempingre vonatkozó szabályok értelmében a vendégek mind kempingvendégek és látogatók.